1. Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, M. R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  2. Cirkevná základná škola s materskou školou Sv. Michala Archanjela, Hlavná 137, Stanča
  3. Cirkevná materská škola blahos. biskupa V. Hopku, J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
  4. Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, 076 43
  5. Mestský podnik služieb Čierna nad Tisou spol. s r.o., Zimná 412, 076 43
  6. Ing. Michal Timko – REMPO SZČO, Prevádzka: M.R. Štefánika 722/326, Trebišov
  7. Obecný úrad Čeľovce, Hlavná 72/49,Čeľovce 076 17
  8. SEHA textil s.r.o., Prevádzka: M. R. Štefánika 265/73, 075 01 Trebišov