Obchodný názov:    Ing. Terézia Oreničová – BOZPORT, SZČO

Sídlo firmy: Nová 427, 076 14 Michaľany

Číslo telefónu: +421 907 345 094

Email: bozport@gmail.com

Číslo účtu: 14522459/5200

IČO: 47 147 831

DIČ: 1045966119