BOZPORT.SK

Oheň je dobrý sluha ale zlý pán. Možno práve my budeme tí, ktorí Vám pomôžu.

Využite naše služby už teraz!

Hlavnými činnosťami firmy sú služby:

  • bezpečnosť práce

  • požiarna ochrana

  • výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby

  • predaj hasiacich prístrojov

Využite nás už teraz!

Nikdy neviete, čo sa môže stať.

Kontaktujte nás